YouTube "ไม่พร้อมใช้งาน" สำหรับโดเมนของคุณ

Updated: 16.03.2016 : 02:00  By: Sasina

เมื่อคุณลงชื่อสมัครใช้ Google Apps บริการหลักของ Apps จะถูกเพิ่มไว้ในบัญชี Google ของคุณ และผู้ใช้ของคุณจะสามารถใช้ได้ บริการเหล่านี้ได้แก่ Gmail, Google ปฏิทิน, Google ไดรฟ์, Google แฮงเอาท์ เป็นต้น คุณสามารถเพิ่มบริการอื่นๆ ของ Apps ได้ เช่น อัปเกรดเป็น Google Groups for Business หรือซื้อพื้นที่เก็บข้อมูลของไดรฟ์เพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้ หรือถ้าคุณนำบริการหลักออกเนื่องจากไม่ต้องการใช้งาน คุณสามารถเพิ่มกลับได้ในภายหลัง

 

วิธีเพิ่ม YouTube เป็นบริการ

เฉพาะผู้ดูแลโดเมนของคุณเท่านั้นที่สามารถเปิดใช้งาน YouTube บนโดเมนของคุณได้
  1. ลงชื่อเข้าใช้ Google Admin console
  2. ในหน้าแดชบอร์ด ให้คลิก Apps จากนั้นคลิก Google Apps for Work
  3. คลิก หน้าเว็บจะแสดงรายการบริการที่สามารถเพิ่มได้
  4. คลิกเพิ่มเดี๋ยวนี้ใต้คำอธิบายของบริการที่คุณต้องการเพิ่ม