Google Apps กับความปลอดภัยแบบ 2 Step

แก้ไขล่าสุด: 16.03.2016 : 02:06  โดย: Sasina

Google Apps 2 Step Verification การตรวจสอบความปลอดภัย 2 ขั้นตอนของ Google Apps Business สามารถทำได้โดย ขั้นตอนแรกจะเป็นการยืนยันด้วย username และ password ของบัญชี Google Apps Business ที่ต้องการลงชื่อเข้าใช้งาน ขั้นตอนที่สองจะเป็นการยืนยันด้วยรหัส ที่ส่งเข้าไปยังโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมต่อกับบัญชี Google Apps Business ของคุณ ซึ่งนับว่าเป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่เพิ่มความปลอดภัยให้กับบัญชีอีเมล์ Google Apps Business ของคุณนั่นเอง
Google Apps Business เป็นบัญชีหลักของ Google Account ที่สามารถใช้บริการต่างๆของ Google ได้ ซึ่งมีผู้ใช้ระบบปฏิบัติการนี้มากที่สุด ทั่วโลก ณ เวลานี้ และอาจรวมบริการอื่นๆ หากคุณไม่รักษาความปลอดภัยให้บัญชีอีเมล์ อาจทำให้มีมิจฉาชีพแฮกบัญชีของคุณได้ และสามารถเข้าไปขโมยข้อมูลสำคัญ หรือสร้างปัญหาให้กับบัญชีอีเมล์ของคุณ ตรวจสอบความปลอดภัย 2 ขั้นตอน ( 2 Step Verification)

หมายเหตุ: การตั้งค่า  "Super Admin" เป็นผู้มีสิทธิ์ตั้งค่าได้เท่านั้น

  

รายการที่เกี่ยวข้อง
การตั้งค่า Catch All Email ของ Google Apps Business
การกำหนดสิทธิ์ให้กับผู้ใช้งาน Google Apps Business
การเพิ่มบัญชีผู้ใช้ Google Apps Business ใหม่จำนวนหลาย account ในครั้งเดียว