ครั้งเดียวในรอบปีกับงานสัมมนา Smart Enterprise by Google G Suite

แก้ไขล่าสุด: 15.09.2017 : 11:03  โดย: minnie

 

 

ดูแผนที่


"Smart Enterprise by Google G Suite"

13:30 - 14:00 Registration

14:00 - 14:30 Why Collaboration is a Must in the business?

14:30 - 15:30 How G Suite enable Smart Enterprise

15:30 - 15:45 Coffee Break

15:45 - 16:30 Case Studies

16.30 - 17:00 Q&A