การใช้งาน Google Slide บน iOS

แก้ไขล่าสุด: 06.09.2016 : 10:28  โดย: Chalisa

สร้าง แก้ไข และทำงานร่วมกับผู้อื่นในงานนำเสนอจาก Iphone Ipad ด้วยแอป Google Slide ฟรี! โดย Google Slide ช่วยให้คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้

- สร้างงานนำเสนอใหม่หรือแก้ไขงานนำเสนอที่สร้างไว้บนเว็บหรืออุปกรณ์อื่นๆ

- แชร์งานนำเสนอและทำงานร่วมกับบุคคลอื่น ในงานนำเสนอเดียวกันไปพร้อมๆ กัน

- เปิด แก้ไข และบันทึกไฟล์ Microsoft PowerPoint ได้

- ทำงานให้เสร็จในทุกเวลาที่ต้องการ แม้ไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

- เพิ่มและจัดเรียงสไลด์ใหม่ จัดรูปแบบข้อความและรูปร่าง และอื่นๆ

- สามารถแสดงความคิดเห็นรวมกัน กับบุคคลอื่นได้

- นำเสนอจากอุปกรณ์ของคุณได้เลย

- ไม่ต้องกังวลว่างานของคุณจะสูญหายอีก ระบบจะบันทึกทุกอย่างขณะที่คุณกำลังพิมพ์โดยอัตโนมัติ

 

Download Application : Google Slides  Demeter ICT google slide