การใช้งาน Google Slide บน Android

แก้ไขล่าสุด: 07.09.2016 : 12:25  โดย: Chalisa

สร้าง แก้ไข และทำงานร่วมกันกับบุคคลอื่น ในงานนำเสนอจากโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต ในระบบปฏิบัติการ Android ด้วยแอป Google Slide ฟรี! โดย Google Slide ช่วยให้คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้

- สามารถสร้างงานนำเสนอใหม่ หรือแก้ไขงานนำเสนอที่สร้างไว้ และสามารถแสดงความคิดเห็น บนหน้าเว็บไซต์หรืออุปกรณ์อื่นๆ ได้
- สามารถแชร์งานนำเสนอและทำงานร่วมกับบุคคลอื่นในงานนำเสนอเดียวกันไปพร้อมๆ กัน
- เปิด แก้ไข และบันทึกไฟล์ Microsoft PowerPoint ได้
- ทำงานให้เสร็จในทุกเวลาที่ต้องการ แม้ไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
- เพิ่มและจัดเรียงสไลด์ใหม่ จัดรูปแบบข้อความและรูปร่าง และอื่นๆ
- นำเสนอจากอุปกรณ์ของคุณได้เลย
- ไม่ต้องกังวลว่างานของคุณจะสูญหายอีก ระบบจะบันทึกทุกอย่างขณะที่คุณกำลังพิมพ์โดยอัตโนมัติ

 

Download Application : Google Slide  Demeter ICT google slide