การสร้างสารบัญในหน้าเว็บเพจ

แก้ไขล่าสุด: 17.03.2016 : 02:09  โดย: Sasina

หากเนื้อหาในหน้าเอกสารเว็บเพจมีความยาวมาก และเราได้กำหนดความสำคัญของเนื้อหาที่สร้างนั้นเป็นหัวเรื่องระดับต่าง ๆ เราสามารถนำเสนอเนื้อหาในรูปแบบของสารบัญที่ส่วนบนของเอกสารเว็บเพจนั้นได้ การสร้างสารบัญในหน้าเว็บเพจ มีขั้นตอนการสร้างดังนี้
 1. สร้างเว็บไซต์หน้าใหม่ขึ้นมา
 2. สร้างข้อความในเอกสารดังนี้
  1. เปิดเมนูคำสั่ง “แทรก”

   Google Sites
    

  2. เลือกคำสั่ง “สารบัญ”

   Google Sites

  3. คลิกเมาส์ปุ่ม “บันทึก” ในหน้าต่าง แทรกสารบัญ

   Google Sites

  4. คลิกเมาส์ปุ่ม “บันทึก” จะปรากฏกรอบสารบัญเหนือเนื้อหาในเอกสารหน้าเว็บเพจที่เราสร้างขึ้น เมื่อเราคลิกเมาส์ที่หัวเรื่องในกรอบสารบัญก็จะแสดงเนื้อหาของหัวเรื่องนั้น

   Google Sites