การตั้งค่าภาษาและเพิ่มโซนเวลาของเว็บไซต์

แก้ไขล่าสุด: 08.09.2016 : 05:27  โดย: Chalisa

การตั้งค่าภาษาและการเพิ่มโซนเวลาสำหรับ Google Site  เป็นการตั้งค่าภาษาและโซนเวลาเพื่อแสดงถึงตัวตนของเว็บไซต์ว่าอยู่ที่ประเทศใด โดยสามารถตั้งค่าได้ดังนี้ 
 

  1. Sign in Google Apps Business ด้วย Username และ Password จากนั้นเลือก Google Sites

  2. ไปที่ รูปฟันเฟือง  เลือก User settings 

  3. จากนั้นเลือกการตั้งค่าภาษาที่ Language คุณสามารถตั้งค่าภาษาตามที่คุณต้องการได้เลย และสามารถเลือกโซนเวลา ที่ Time Zone  จากนั้น กด Save เพื่อบันทึก