การตั้งค่าแสดงจำนวนข้อความและรายชื่อผู้ติดต่อ

แก้ไขล่าสุด: 16.03.2016 : 03:38  โดย: Sasina

การตั้งค่าแสดงข้อความ เป็นการเปิดทั้งข้อความและรายชื่อผู้ติดต่อ ต่อหน้า Google Apps Business ของคุณ โดยสามารถตั้งค่าได้ดังนี้
 

Googole Apps Business

 1. Sign in Google Apps Business ด้วย Username และ Password จากนั้นไปที่ Mail

  Googole Apps Business

 2. ไปยังรูปฟันเฟือง เลือก Settings

  Googole Apps Business

 3. เลือกแท็ป General หา Maximum page site โดยคุณสามารถจะแสดงความยาวสูงสุดในหน้าเมล์ได้ตามที่คุณต้องการ 
  Show ...conversation per page  แสดงข้อความต่อหน้า
  Show ...contacts per page แสดงผู้ติดต่อต่อหน้า
  จากนั้นไปด้านล่างคลิก Save เพื่อบันทึก