การใช้งาน Google Sheet บน Andriod

แก้ไขล่าสุด: 30.06.2016 : 02:08  โดย: Phunsupa

สร้าง แก้ไข และทำงานร่วมกับผู้อื่นในสเปรดชีตจากโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตแอนดรอยด์ด้วยแอป Google ชีตฟรี โดย Google ชีตช่วยให้คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้

- สร้างสเปรดชีตใหม่หรือแก้ไขสเปรดชีตที่สร้างไว้บนเว็บหรืออุปกรณ์อื่น.
- แชร์สเปรดชีตและทำงานร่วมกับบุคคลอื่นในสเปรดชีตเดียวกันไปพร้อมๆ กัน.
- เปิด แก้ไข และบันทึกไฟล์ Microsoft Excel.
- ทำงานให้เสร็จในทุกเวลาที่ต้องการ แม้ไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต.
- จัดรูปแบบเซลล์ ป้อนหรือจัดเรียงข้อมูล ดูแผนภูมิ แทรกสูตร ใช้คุณลักษณะ "ค้นหา/แทนที่" และอื่นๆ.
- ไม่ต้องกังวลว่างานของคุณจะสูญหายอีก ระบบจะบันทึกทุกอย่างขณะที่คุณกำลังพิมพ์โดยอัตโนมัติ.

Download ApplicationCover art

  Google ชีต- หน้าจอ   Google ชีต- หน้าจอ   Google ชีต- หน้าจอ