การแชร์เอกสารภายนอกองค์กร ด้วยการเพิ่มรายชื่ออีเมล์

แก้ไขล่าสุด: 02.09.2016 : 04:30  โดย: Unchitta

ผู้ใช้งานสามารถแชร์เอกสารภายนอกองค์กร ด้วยการเพิ่มรายชื่ออีเมล์ มีวิธีการดังนี้
1.Login เข้าสู่บัญชี Gmail เลือก Docs หรือ docs.google.com

การแชร์เอกสารภายนอกองค์กร ด้วยการเพิ่มรายชื่ออีเมล์


2.เปิดเอกสารที่ต้องการแชร์ จากนั้นเลือก Share (แชร์)

การแชร์เอกสารภายนอกองค์กร ด้วยการเพิ่มรายชื่ออีเมล์


3.จะปรากฎ pop up 
    3.1.ป้อนอีเมลบุคคลที่ต้องการจะเเชร์เอกสารให้ (People) 
    3.2.เลือกรูปแบบการอนุญาตให้เข้าถึงเอกสาร
            a.สามารถแก้ไข (Can edit) ผู้รับสามารถแก้ไขเอกสารและเพิ่มคอมเมนต์
            b.สามารถคอมเมนต์ (Can comment) ผู้รับสามารถเพิ่มคอมเมนต์ แต่ไม่สามารถแก้ไขเอกสาร
            c.สามารถดู (Can view) ผู้รับสามารถดูได้อย่างเดียว ไม่สามารถแก้ไขหรือแทรกคอมเมนต์
      3.3.คลิก ส่ง (Send)

การแชร์เอกสารภายนอกองค์กร ด้วยการเพิ่มรายชื่ออีเมล์
4.เอกสารจะถูกแชร์ไปทางอีเมล์ของผู้ใช้ที่ได้ระบุไว้