ระบบเก็บข้อมูลการจราจร Google Apps (Log File System)

แก้ไขล่าสุด: 20.09.2016 : 05:07  โดย: Nutthawadee

หยุดความเสี่ยงทางกฎหมาย!! ด้วยระบบ Log File 

ทำไมต้องจัดเก็บข้อมูลจราจรบนระบบอีเมล์ หรือ การเก็บ log ตามพร บ.

เนื่องจากการใช้งานระบบไอที และอีเมล์ ได้มีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายทั่วทั้งองค์กร บางครั้งผู้ใช้งานในองค์กร อาจจะจงใจ หรือมิได้ตั้งใจที่จะส่งข้อมูลความลับขององค์กรไปให้ผู้อื่น เขียนข้อความหมิ่นประมาท เขียนข้อความหลอกลวงผู้อื่นจนได้รับความเสียหาย และเกิดการฟ้องร้องดำเนินคดีเรียกร้องค่าเสียหาย ทำให้ในหลายครั้งเมื่อเกิดการฟ้องร้อง เจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้เกี่ยวข้องจำเป็นจะต้องรวบรวมหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดขึ้นในระบบเพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการดำเนินคดี ดังนั้นกฎหมาย พรบ. ว่าด้วยการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 จึงได้กำหนดให้ทุกองค์กรจะต้องจัดเก็บข้อมูลจราจรอย่างน้อย 90 วัน เพื่อสนับสนุนการจัดเก็บหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ ในกรณีที่เกิดเหตุจำเป็น ซึ่งหากองค์กรไม่สามารถส่งมอบข้อมูลจราจรดังกล่าวได้ จะมีโทษตามกฎหมายที่กำหนดไว้

ทำไมต้องจัดเก็บข้อมูลจราจรบนระบบ Google Apps for Work

เนื่องจากระบบ Google Apps for Work ได้กำหนดมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลจราจรของระบบอีเมล์ Google ไว้ 30 วัน แต่ตามกฎหมาย พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ได้กำหนดให้องค์กรต้องจัดเก็บข้อมูลอย่างน้อย 90 วัน

Log File คืออะไร

Log File ถูกกำหนดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 โดย พรบ.ดังกล่าวนี้ได้มีการกำหนดเกี่ยวกับบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับองค์กรผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต หรืออีเมล์ ให้หน่วยงานหรือองค์กร จะต้องทำการเก็บข้อมูลจราจร (เก็บ log พรบ)ทางคอมพิวเตอร์ (traffic data) ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญที่สามารถนำมาใช้ในการสืบสวนหรือสอบสวนการกระทำผิดตาม พรบ. ดังกล่าวนี้ เป็นระยะเวลา 90 วัน แต่ไม่เกิน 1 ปี โดยมีการกำหนดประเภทของ Log File ที่มีความจำเป็นต้องเก็บไว้ (ตามมาตรา 24) ออกเป็น 7 ประเภทดังนี้

• Personal Computer log file
• Network Access Server or RADIUS server log file
• Email Server log file (SMTP log)
• FTP Server log file
• Web Server (HTTP server) log file
• UseNet log file
• IRC log file

สำหรับข้อมูลจราจรหรือข้อมูล Log ที่ต้องจัดเก็บนั้นจะแตกต่างกันไปตาม protocol ที่ใช้ในแต่ละบริการขององค์กรนั้น ๆ เช่น การใช้บริการรับหรือส่ง Email  การจัดเก็บก็จะให้ความสำคัญที่การเก็บในส่วนของ Email header และส่วนประกอบอื่นๆ โดยข้อมูลจราจรที่ต้องมีการจัดเก็บจะประกอบไปด้วย

• แหล่งกำเนิด        
• ต้นทาง ปลายทาง
• เส้นทาง
• เวลาและวันที่
• ปริมาณ
• ระยะเวลา
• ชนิดของบริการ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์

ซึ่ง Google Apps Log File ที่พัฒนาโดยบริษัท Demeter ICT สามารถรองรับการทำงานของ Google Apps for Work ได้อย่างถูกต้องตามที่กำหนดในกฎหมาย

หลักการทำงานของระบบ Log File

ระบบ Log File ของเราจะเชื่อมต่อกับระบบ Google Apps for Work ในการดึงข้อมูลจราจรที่เกี่ยวข้อง และต้องจัดเก็บตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 โดยข้อมูลจะถูกจัดเก็บบนระบบคลาวด์ของกูเกิ้ลที่มีความปลอดภัยสูงสุด

Demeter

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ดีมีเตอร์ ไอซีที จำกัด โทร 02 6759371 หรือ 097-008-6314