Google Maps APIs

แก้ไขล่าสุด: 04.07.2016 : 12:22  โดย: Varanyu

Google Maps APIs ที่สุดแห่งการทำแผนที่ที่มีประสิทธิภาพของ Google เพื่อธุรกิจของคุณ สร้างเว็บแอปพลิเคชันและแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่น่าสนใจโดยใช้แพลตฟอร์มการทำแผนที่ที่มีประสิทธิภาพของ Google ทั้งเส้นทางขับขี่ ภาพ Street View และอีกมากมาย

ประโยชน์

รับข้อมูลท้องถิ่น
ให้แอปพลิเคชันของคุณเข้าถึงฐานข้อมูลรายชื่อธุรกิจและจุดสนใจกว่า 100 ล้านแห่งทั่วโลกของ Google ได้เต็มที่ด้วย Google Places API

บอกเส้นทางที่ดีที่สุดแก่ผู้ใช้
Directions API มีเส้นทางขับขี่ใน 199 ประเทศที่ให้คุณช่วยเหลือผู้ใช้ในการค้นหาเส้นทางไปยังร้านค้า โรงแรม หรือจุดหมายอื่นๆ ของคุณ

เข้าถึงได้เต็มที่
ให้ผู้ใช้เห็นเส้นทางที่จะไปก่อนไปถึงด้วยภาพ Street View ที่แม่นยำ