การลบบัญชีอีเมล์ใน Apple Mail บน MacBook

แก้ไขล่าสุด: 06.09.2016 : 11:02  โดย: Chalisa

การลบบัญชีผู้ใช้ใน Mail Apple เป็นการลบบัญชีผู้ใช้ Google Apps Business ออกจากโปรแกรม Mail ของ Apple ทั้งนี้ข้อมูลเมล์ไม่ว่าจะเป็นขาเข้า ส่งออก ปฏิทิน รายชื่อ ฯลฯ ก็จะถูกทำการลบทั้งหมดจาก โปรแกรม Mail ของคุณ โดยมีวิธีการตั้งค่าดังนี้
 1. คลิก "Launchpad" บน "Desktop"

  Google App Business on MacBook

 2. เปิดโปรแกรม "Mail"

  Google App Business on MacBook

 3. คลิกที่ "Mail" เลือก "Account..."

  Google App Business on MacBook

 4. แสดงหน้าจอ "Internet Accounts" เลือก "google" จากแท็ปด้านข้าง

  Google App Business on MacBook

 5. จากภาพ ให้คลิกเครื่องหมาย จากนั้นจะแสดง Pop Up ว่า คุณแน่ใจหรือไม่ที่จะลบ Account Google Apps Business นี้ แล้วกด  "OK"

  Google App Business on MacBook

 6. ตรวสสอบได้ดูจากภาพ ไม่มีเมล์เดิมของคุณแล้ว เสร็จสิ้นการลบอีเมล์

  Google App Business on MacBook