ค่าบริการอบรม Google Apps (นอกสถานที่)

แก้ไขล่าสุด: 22.06.2016 : 09:22  โดย: Phunsupa

Training Google Apps
บริษัท ดีมีเตอร์ ไอซีที จำกัด เปิดการอบรม Google Apps  ลดพิเศษ! ปกติ 45,000.- เหลือเพียง 35,000.- บาทต่อ 1 วัน หากต้องการให้ไปอบรมนอกพื้นที่กรุงเทพฯ อาจมีการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ขึ้นอยู่ระยะทางในการเดินทาง โดยท่านสามารถติดต่อเพื่อนัดหมายวันเวลา และแจ้งเพิ่มเติมฟังก์ชันที่ต้องการอบรมได้ที่ 092-262-6390 หรือ support@dmit.co.th