การตั้งค่า POP Email บน Outlook Express

แก้ไขล่าสุด: 18.03.2016 : 12:54  โดย: Sasina

Outlook Express   

 1. คลิกที่เมนู Tools เลือก Accounts
 2. คลิกที่เมนู  Add และเลือกเมนู Mail


   
 3. กรอกข้อมูลชื่อผู้ใช้ (Display Name)
 4. กรอกข้อมูลอีเมล์ และกดปุ่ม Next

 5. กรอกข้อมูล Incoming mail เป็น pop.gmail.com
  กรอกข้อมูล Outgoing mail เป็น smtp.gmai.com และกดปุ่ม Next

 6. กรอกข้อมูล E-mail และใส่รหัสผ่าน กดปุ่ม Next 

 7. และกดปุ่ม Finish
 8. คลิกเลือกที่เมนู Tools เลือก Account และคลิกเลือกอีเมล์ที่เพิ่งสร้างและกดปุ่ม Properties

 9. หลังจากนั้นคลิกที่ Tab Advanced
  • คลิกเลือก check box  This server requires a secure connection (SSL) ใต้ข้อความ Outgoing mail server (SMTP) แล้วเปลี่ยนตัวเลขจาก 25 เป็น 465 ตามรูปข้างล่าง
  • คลิกเลือก check box  This server requires a secure connection (SSL)ใต้ข้อความ Incoming mail server (POP3)แล้วเปลี่ยนตัวเลขเป็น 995 ตามรูปข้างล่าง

 10. หลังจากนั้นคลิกที่ Server คลิกเลือก My server requires authentication.