การตั้งค่า IMAP Email บน Outlook 2007

แก้ไขล่าสุด: 22.06.2018 : 04:39  โดย: Yutthachai

Microsoft Outlook 2007

 1. คลิกที่เมนู Tools เลือก  Account Settings
 2. คลิกที่ Tab E-mail และคลิก New
 3. เลือก Internet E-mail และกดปุ่ม Next

  การตั้งค่า IMAP Email บน Outlook 2007
   
 4. คลิกเลือกที่ Manually configure server settings or additional server types และกดปุ่ม Next

  การตั้งค่า IMAP Email บน Outlook 2007
   
 5. กรอกข้อมูลตามหัวข้อดังต่อไปนี้
   
  • User Information
   Your Name: กรอกข้อมูลชื่อขนามสกุล เพื่อให้ผู้รับทราบ
   Email Address: กรอกข้อมูลอีเมล์  (Username@yourdomain.com)
    
  • Server Information
   Incoming mail server (IMAP): imap.gmail.com
   Outgoing mail server (SMTP): smtp.gmail.com
    
  • Login Information
   User Name
   : กรอกข้อมูลอีเมล์  (Username@yourdomain.com)
   Password: กรอกรหัสผ่าน

   การตั้งค่า IMAP Email บน Outlook 2007
    
 6. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม More Settings
 7. และเลือก Tab Outgoing Server
 8. คลิกเลือก My outgoing server (SMTP) requires authentication และเลือก Use same settings as my incoming mail server ดังรูปภาพข้างล่าง แล้วกดปุ่ม OK

  การตั้งค่า IMAP Email บน Outlook 2007
   
 9. คลิกเลือกที่ Tab Advanced
 10. คลิกเลือก check box  This server requires a secure connection (SSL)ใต้ข้อความ Incoming mail server (IMAP)แล้วเปลี่ยนตัวเลขเป็น 993 ตามรูปข้างล่าง
 11. คลิกเลือก Use the following type of encrypted connection เลือก TLS ใต้ข้อความ Outgoing mail server (SMTP) แล้วเปลี่ยนตัวเลขจาก 25 เป็น 587 ตามรูปข้างล่าง  และกดปุ่ม OK และกดปุ่ม Finish

  การตั้งค่า IMAP Email บน Outlook 2007