ออกเอกสารทางบัญชี

แก้ไขล่าสุด: 24.03.2016 : 10:41  โดย: nongnooch

ไม่ว่าท่านจะต้องการออกใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษี ทางดีมีเตอร์ ไอชีที ก็สามารถออกเอกสารเหล่านั้นให้ได้เพียงท่านแจ้งเข้ามาที่ billing@dmit.co.th นอกจากนี้ท่านยังสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%* จากยอดชำระได้
*หมายเหตุ ท่านที่สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% สำหรับยอดชำระ 1,000 บาทขึ้นไป