ใช้บริการ DMIT ได้มากกว่า Google Apps

แก้ไขล่าสุด: 26.05.2017 : 05:09  โดย: Varanyu

เราช่วยท่าน Transform ธุรกิจอย่างครบวงจร

โทร 026759371 หรือ 092.262.6390

บริษัท ดีมีเตอร์ ไอซีที จำกัด ไม่เพียงแต่เป็นผู้ให้บริการ G Suite (Google Apps for Work) อย่างเป็นทางการในฐานะ Authorized Reseller ในประเทศไทยเท่านั้น เรายังช่วยแนะนำท่านในการนำ G Suite (Google Apps for Work) และ Google Solutions อื่นๆ (Google Maps, Google Adwords ฯลฯ) เข้ามาใช้งานในองค์กรอย่างเต็มประสิทธิภาพ เช่น การนำเสนอ solutions เพื่อให้ท่านลดต้นทุน เพิ่มยอดขาย และให้บริการลูกค้าอย่างเต็มประสิทธิภาพ อีกทั้งช่วยผลักดันและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้งาน G Suite (Google Apps for Work) ภายในองค์กรของท่าน ได้อย่างคุ้มราคา และเต็มประสิทธิภาพ 

ติดต่อเราที่ 026759371 หรือ 097-008-6314