การใช้งาน Hangout บน iOS

แก้ไขล่าสุด: 05.09.2016 : 03:52  โดย: Chalisa

คุณสามารถใช้แฮงเอาท์ส่งข้อความ โทรออกด้วยเสียง เริ่มแฮงเอาท์วิดีโอ และแชร์รูปภาพ โดยแฮงเอาท์ในอุปกรณ์ต่างๆ จะซิงค์กันโดยอัตโนมัติ ดังนั้นคุณจึงสามารถเริ่มแฮงเอาท์ในคอมพิวเตอร์ แล้วพูดคุยต่อในอุปกรณ์อื่น เช่น โทรศัพท์หรือแทปเล็ต เป็นต้น

สิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วยแฮงเอาท์

  - ส่งข้อความแฮงเอาท์: คุณสามารถเริ่มแฮงเอาท์กับเพื่อนคนเดียว หรือแชทเป็นกลุ่มกับหลายๆ คนได้
  - ใช้แฮงเอาท์วิดีโอ: คุณสามารถสนทนาแบบเห็นหน้า กับบุคคลอื่นได้ โดยใช้แฮงเอาท์วิดีโอสูงสุดถึง 25 คนทั้งภายในและภายนอกบริษัท
  - ส่งข้อความ: คุณสามารถส่งข้อความโดยใช้แฮงเอาท์บนอุปกรณ์ Android (SMS และ MMS) ทั้งนี้คุณยังต้องเสียค่าบริการส่งข้อความจากผู้ให้บริการมือถืออยู่
  - แชร์รูปภาพ ตำแหน่ง และสติกเกอร์: คุณสามารถแชร์รูปภาพ สติกเกอร์ และอีโมจิในการสนทนา นอกจากนี้ คุณยังสามารถแชร์ตำแหน่งของคุณกับคนอื่นๆ ได้เมื่อใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่

แอปแฮงเอาท์บนอุปกรณ์
คุณสามารถใช้แฮงเอาท์ส่งข้อความ โทรออกด้วยเสียง เริ่มแฮงเอาท์วิดีโอ และแชร์รูปภาพ แฮงเอาท์ในอุปกรณ์ต่างๆ จะซิงค์กันโดยอัตโนมัติ คุณจึงสามารถเริ่มแฮงเอาท์ในระบบ Android, IOS iPhone หรือ iPad แล้วพูดคุยต่อในอุปกรณ์อื่น

 

ดาวน์โหลดแอปแฮงเอาท์สำหรับ iPhone หรือ iPad

 

บนอุปกรณ์ระบบ Android, IOS iPhone หรือ iPad

1.  เปิดแอปแฮงเอาท์  ในอุปกรณ์

2.  ที่ด้านล่างขวา ให้แตะเขียน 

3.  แตะการสนทนาใหม่ 

4.  พิมพ์ชื่อหรือที่อยู่อีเมลบุคคลที่ต้องการ แล้วเลือกจากผลการค้นหา

5.  พิมพ์ข้อความที่ต้องการแล้วแตะส่ง 

 

นอกจากนี้ หากคุณต้องการเพิ่มอีโมจิ รูปภาพ สถานที่ที่คุณอยู่ หรือสติกเกอร์ ให้แตะไอคอนดังนี้

 

อีโมจิ                 :

 ใส่อีโมจิในข้อความเพื่อแสดงความรู้สึกของคุณ แตะส่ง   

รูปภาพ              :  

 ส่งรูปภาพจากอุปกรณ์ได้มากกว่าหนึ่งรูป แตะส่ง   

กล้องถ่ายรูป       :

 ถ่ายรูป แตะส่ง   

สติกเกอร์           :

 เพิ่มบุคลิกภาพลงในแชทด้วยการใช้สติกเกอร์ประกอบ ระบบจะส่งข้อความทันทีหลังจากคุณเพิ่มสติกเกอร์

สถานที่              :

 เพิ่มสถานที่ปัจจุบันหรือสถานที่อื่นในแผนที่ ระบบจะส่งข้อความทันทีหลังจากคุณเพิ่มสถานที่ 

 

แชทเป็นกลุ่ม

1.  ที่ด้านล่างขาว ให้แตะ  

2.  แตะกลุ่มใหม่ Image result for hangouts logo

3.  ให้ใส่ชื่อกลุ่มของคุณ พิมพ์ชื่อหรือที่อยู่อีเมลของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่ม

4.  แตะ Image result for ถูก png และเริ่มการสนทนาได้เลย

5.  พิมพ์ข้อความและกดปุ่ม 

 

แฮงเอาท์วิดีโอ

ขั้นแรกให้ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ของคุณตรงตามข้อกำหนดของระบบ และให้สิทธิ์แฮงเอาท์เข้าถึงกล้องถ่ายรูปและไมโครโฟน

1.  เปิดแฮงเอาท์ 
2.  ที่ด้านล่างขาว ให้แตะ  
3.  พิมพ์ชื่อหรือที่อยู่อีเมล เมื่อพบคนที่ต้องการ ให้คลิกที่ชื่อนั้น
4.  ในหน้าต่างแฮงเอาท์ที่เปิดขึ้น ให้คลิกแฮงเอาท์วิดีโอ 

เมื่อต้องการสิ้นสุดแฮงเอาท์วิดีโอ คุณสามารถออกจากแฮงเอาท์วิดีโอได้โดยการชี้ที่ด้านล่างของหน้าต่างแล้วคลิกวางสาย