วิธีการใช้งานของ Google Talk

แก้ไขล่าสุด: 10.05.2016 : 05:53  โดย: nongnooch

วิธีการใช้งาน Google Talk จะคล้ายกับโปรแกรมของ MSN โดยต้องทำการ Download โปรแกรมลงมาที่เครื่องคอมพิวเตอร์แล้วทำการติดตั้งเพื่อทำการใช้งาน