Sites เหมาะกับใคร

แก้ไขล่าสุด: 04.04.2016 : 10:22  โดย: nongnooch

  • เหมาะกับองค์กรที่ไม่อยากรับภาระเรื่องค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่ในการทำเว็บไซด์รายปี
  • เว็บไซต์ที่ทำขึ้นมา ควรมีความซับซ้อนน้อย
  • เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์
  • ไม่มีแผนก Web design