การสร้างเว็บไซต์ (Google Sites)

แก้ไขล่าสุด: 17.03.2016 : 02:32  โดย: Sasina

Google Sites คือเว็บไซต์ของ Google ที่ให้บริการสร้างเว็บไซต์ฟรี ซึ่งเราสามารถสร้างเว็บไซต์ได้อย่างง่ายดาย   โดยผู้ใช้สามารถปรับแต่งลักษณะของเว็บไซต์ได้ตามความต้องการ สามารถรวบรวมความหลากหลายของข้อมูลไว้ในที่เดียวได้ เช่น วิดีโอ ปฏิทินการนําเสนอเอกสารหรือสิ่งที่แนบ และข้อความ รวมไปถึงความสามารถในการกําหนดความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ด้วย
 1. เข้าสู่ Google Sites ที่ https://sites.google.com/


  การสร้างเว็บไซต์ (Google Sites)

 2. ทำการ Login ด้วย Account ของ Gmail
 3. กดปุ่ม "Create" 


  การสร้างเว็บไซต์ (Google Sites)

 4. กรอกชื่อเว็บไซต์ที่ต้องการ


  การสร้างเว็บไซต์ (Google Sites)

 5. จากนั้นเลือก "Select a theme"


  การสร้างเว็บไซต์ (Google Sites)

 6. แล้วกดปุ่ม "Create Site"


  การสร้างเว็บไซต์ (Google Sites)

 7. เป็นอันเสร็จสิ้นการสร้างเว็บไซต์ที่ Google Site


  การสร้างเว็บไซต์ (Google Sites)

 

***หมายเหตุ การจะสร้างเว็บไซต์ของ Google Sites ได้นั้นจะต้องมีบัญชีอีเมล์ของ Google ซะก่อน