การนำไฟล์เอกสารมาแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์

แก้ไขล่าสุด: 08.09.2016 : 05:14  โดย: Chalisa

การออกแบบไซต์ที่มีหน้าเว็บและไฟล์แนบจำนวนมากๆ จะทำให้การทำงานช้าลงและทำให้ใช้งานได้ไม่ดี  อาจทำให้ไซด์ที่มีไฟล์จำนวนมากเช่นนี้  ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราวในบางเวลา เราขอแนะนำให้แบ่งไซต์ขนาดใหญ่ออกเป็นหลายไซต์แทน ซึ่งการนำไฟล์เอกสารมาแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์ จะสามารถใช้งานได้ทุกเวลาที่ต้องการ
เลือกเมนูแก้ไขหน้าเว็บไซด์  การนำไฟล์มาแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์  มีวิธีขั้นตอนดังนี้
 1. เปิด Sites ของ Google Sites ที่คุณต้องการขึ้นมา

  Document Online Google App Site

 2. จากนั้นเลือกเมนูแก้ไขหน้าเว็บไซด์ ดังภาพ

  Document Online Google App Site

 3. เลือกเมนู "แทรก" จากนั้นเลือกประเภทไฟล์ที่ต้องการนำมาแสดบนเว็บไซด์ จากตัวอย่างจะเป็นไฟล์เอกสาร
  ***** หมายเหตุ ไฟล์ประเภทเอกสาร จำเป็นต้องมีอยู่ใน Drive แล้วเท่านั้น

  Document Online Google App Site

 4. ปรากฏหน้าจอแทรกขึ้นมาให้เลือกรูปแบบไฟล์และไฟล์ที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม "เลือก"

  Document Online Google App Site

 5. กำหนดความสูงและความกว้างของจอแสดงผล จากนั้นกดปุ่ม "บันทึก"

  Document Online Google App Site

 6. ขนาดความกว้างของจอที่ตั้งค่าจะปรากฏขึ้น

  Document Online Google App Site

 7. จากนั้นกดปุ่ม "บันทึก" อีกครั้ง

  Document Online Google App Site

 8. ไฟล์ที่เลือกและตั้งค่า จะแสดงผลออกมาบน Site

  Document Online Google App Site