การตั้งค่าพื้นฐาน Google Plus

แก้ไขล่าสุด: 18.03.2016 : 03:39  โดย: Sasina

Google Plus Setting เป็นแท็บแสดงการตั้งค่าของ Google Plus

1. หลังจากเข้าบัญชี Google Plus แล้ว ไปที่ 

Google Plus

 

2.หน้าต่างแรกจะเป็นการตั้งค่าในส่วนการแจ้งเตือน

Google Plus

 

3.ต่อมาเป็นการตั้งค่าในส่วน การแจ้งเตือนทางอีเมล์และโทรศัพท์

Google Plus

 

4.ต่อมาเป็นการตั้งค่าในส่วนแอปและกิจกรรม แวดวง การเข้าถึง รูปภาพและวิดีโอ

Google Plus

 

5.ต่อมาเป็นการตั้งค่าในส่วน โปรแกรมรูปอัติโนมัติ โปรไฟล์ และการปิดบัญชี

Google Plus

 

 

6.แท็บผู้ชม จะเป็นการตั้งค่าในบุคคลประเภทไหนสามารถเห็นเนื้อหาโปรไฟล์ของคุณได้