โปรไฟล์ของ Google Plus

แก้ไขล่าสุด: 07.09.2016 : 11:31  โดย: Unchitta

Google Plus เป็นการจัดการข้อมูลใน บัญชี Google Plus ของเรา
1.หลังจากเข้าสู่ระบบ Google Plus จากนั้นเลือก โปรไฟล์

 

3.หน้าเมนูโปรไฟล์จะแสดงรูป ชื่อ-นามสกุล รูปพื้นหลัง เลือก แก้ไขโปรไฟล์ และสามารถโพสต์ข้อความได้
4.ในหน้าแก้ไขโปรไฟล์ สามารถแก้ไขรูปโปรไฟล์ รูปพื้นหลัง เพิ่มเเท็กไลน์ จากนั้นเลือก บันทึก

5.ต่อไปเป็นเมนู เกี่ยวกับ จะแสดงข้อมูลส่วนตัว สามารถแก้ไขข้อมูลได้

6.ในสัญลักษณ์  สามารถเพิ่มข้อมูลได้

7.เมนู คอลเล็กชัน เป็นเมนูเพิ่มคอลเล็กชันเหมือนเป็นกลุ่มย่อย ๆ