เพจ ใน Google Plus

แก้ไขล่าสุด: 18.03.2016 : 03:20  โดย: Sasina

Google Plus Page เป็นแท็บแสดงเพจที่เราดูแลอยู่ สามารถสร้างเพจของกิจการได้

1.หลังเข้าสู่บัญชี Google Plus เลือกที่ เพจ

 

2.หน้าแสดง เพจ ปกติ โดยที่เรายังไม่มี เพจ

Google Apps Business

 

3.การสร้างเพจ เลือกที่ปุ่ม รับเพจของคุณ จะมีให้เลือก 3 แบบ ได้แก่ 1)หน้าร้าน 2)พื้นที่ให้บริการ 3)แบรนด์

Google Apps Business

 

4.กรณีเลือกหน้าร้าน ระบบจะให้ค้นหาร้านของคุณโดยจะให้ กรอกสถานที่

Google Apps Business

 

4.1 จากนั้นระบบ จะให้ยืนยันตัวตนว่าเป็นเจ้าของจริง ๆ โดยจะโทรเข้าเบอร์ร้าน หรือ ส่งจดหมายมา

Google Apps Business

 

5.กรณีเลือกที่พื้นให้บริการ ระบบจะให้ค้นหาร้านของคุณโดยจะให้ กรอกสถานที่

Google Apps Business

 

5.1 จากนั้นระบบ จะให้ยืนยันตัวตนว่าเป็นเจ้าของจริง ๆ โดยจะโทรเข้าเบอร์ร้าน หรือ ส่งจดหมายมา

Google Apps Business

 

6.กรณีเลือกแบรนด์ จะให้กรอกชื่อเพจ เว็บไซต์ และประเภทเพจ

Google Apps Business