ฮอต ฮิต ใน Google Plus

แก้ไขล่าสุด: 18.03.2016 : 03:40  โดย: Sasina

Google Plus HotHit  เป็นแท็บแสดง เรื่องเด่นในช่วงนี้

1.หลังจากเข้าสู่บัญชี Google Plus เลือกที่เมนู เรื่องฮอตฮิต

Google Apps Business

 2.จะแสดงหน้าเรื่องฮอตฮิตและเรื่องแนะนำที่มีคนติดตามเยอะ

Google Apps Business