โปรแกรมแฮงเอาท์ Google Plus

แก้ไขล่าสุด: 18.03.2016 : 02:43  โดย: Sasina

Google Plus Hangouts เป็นแท็บแสดงโปรแกรม แฮงเอาท์ ที่เป็นโปรแกรมแชทแบบหนึ่ง

1.หลังจากเข้าสู่บัญชี Google Plus แล้วเลือกที่ แฮงเอาท์ 

 

2.หน้าแฮงเอาท์แรกจะแสดงความสามารถของแฮงเอาท์

 

3.ต่อมาเมนู แฮงเอาท์ ออนแอร์ จะแสดงบุคคลที่ออนแฮงเอาท์อยู่ เราสามารถเข้าไปชมได้

 

4.ต่อมาเมนู แฮงเอาท์วิดีโอ เป็นการใช่งานแฮงเอาท์โดยสามารถชวนเพื่อนหรือคนรู้จักได้