คอลเล็กชัน Google Plus

แก้ไขล่าสุด: 05.09.2016 : 03:58  โดย: Unchitta

Google Plus Collections หน้าจัดการ Collections

1.หลังการเข้าสู่ บัญชี Google Plus แล้ว เลือกที่เมนู คอลเล็กชั่น

 

2.จากนั้นเข้าหน้าต่าง คอลเล็กชัน 

 

3.เมนู แนะนำ (Featured) จะแสดงคอลเล็กชันที่น่าสนใจหลากหลายแบบ

4.เมนู แวดวง (Following) จะแสดงคอลเล็กชัน จากแวดวงของคุณ

5.สร้างคอลเล็กชันใหม่ โดยตั้งชื่อ ตั้งชื่อรอง แสดงแก่ใคร จากนั้นก็กดปุ่มสร้าง