กิจกรรมในแต่ละวัน

แก้ไขล่าสุด: 18.03.2016 : 03:01  โดย: Sasina

Google Plus Activity เป็นแท็บแสดงกิจกรรมต่าง ๆ 

1.หน้าจากเข้าสู่บัญชี Google Plus แล้วเลือกที่ กิจกรรม

 

2.หน้ากิจกรรมแสดงกิจกรรมทั้งหมด

 Google Apps Business

 

3.การสร้างกิจกรรมใหม่โดยคลิกที่ สร้างกิจกรรม ทำการตั้งชื่อ เลือกวันเวลา รายละเอียด เพื่อน และกดปุ่ม เชิญ

Google Apps Business