การกำหนด Keyword

แก้ไขล่าสุด: 22.04.2016 : 04:51  โดย: nongnooch

Google AdWords   คือ การโฆษณาในรูปแบบ pay per click เป็นการจ่ายโฆษณาตามที่มีการคลิกดูโฆษณาของเรา ค่าใช้จ่ายแบบนี้จะเป็นการเสียค่าใช้จ่ายตามจริง เมื่อผู้ใช้บริการคลิกเข้ามาชมเว็บไซต์เท่านั้น และโฆษณาจะปรากฏให้ผู้ชมเห็นตามคีย์เวิร์ด (Keyword) หรือ กลุ่มคำที่คุณเลือกไว้ซึ่งเป็นคำที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ ซึ่งค่าใช้จ่ายการลงโฆษณาของแต่ละแคมเปญจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับกลุ่มคำหรือคีย์เวิร์ดที่เลือกใช้
 
ตัวอย่าง Google AdWords
 

การกำหนด Keyword

 
ค่าโฆษณาจะแปรผันตรงกับคีย์เวิร์ด ถ้าคีย์เวิร์ดคำใดที่เป็นที่นิยม ค่าใช้จ่ายในการคลิก 1 ครั้งก็จะเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆด้วย เช่น ความชำนาญในการเลือกคีย์เวิร์ดและการเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย ช่วงระยะเวลาและความต่อเนื่องของแคมเปญ จำนวนชิ้นงานโฆษณาของแต่ละแคมเปญ ระบบการดูแลบริหารแคมเปญ ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งผลถึงค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการโฆษณาทั้งสิ้น
 
การสร้าง Campaign
 1. เปิด Google Adwords ขึ้นมา
 2. ลงชื่อเข้าใช้ให้เรียบร้อย
 3. เลือกแถบเมนู Campaigns จากแถบเมนูด้านซ้ายมือให้เลือก All online campaigns
 4. จากนั้นเลือก new Campaign
 5. ใส่ชื่อ Campaign
   
   

  การกำหนด Keyword

 6. เลือกประเภท (Type) ซึ่งมี 3 ประเภท
   
   

  การกำหนด Keyword

   
  • เครือข่ายการค้นหาและแสดงผล - มีโอกาสดีที่สุดที่จะเข้าถึงลูกค้ามากที่สุด
  • เครือข่ายการค้นหาเพียง - ค้นหา Google และ พันธมิตร
  • แสดงเครือข่ายเดียว - เครือข่ายของ Google เว็บไซต์พันธมิตร
 7. จากนั้นเลือกรูปแบบที่ต้องการ ซึ่งมี 2 รูปแบบคือ
  • Standard
  • All Features

 8. กำหนดสถานที่เป้าหมายที่ (Locations) คุณต้องการโฆษณา
  เลือก ในส่วนการเสนอราคาและงบประมาณ (Bidding and Budget)
  • ผู้ใช้เองจะเป็นผู้กำหนดราคาเสนอเองสำหรับการคลิก (I’ll manually set my bids for clicks)
  • AdWords จะกำหนดราคาเสนอของฉันที่จะช่วยเพิ่มการคลิกสูงสุดภายในงบประมาณเป้าหมายของฉัน (Adwords will set my bids to help maximize clicks within my target budget) จากนั้นใส่เลขที่เสนอราคาเริ่มต้น
  ใส่ราคางบประมาณต่อวัน (Budget per day)
   
  เลือกรูปแบบการขยายโฆษณา(Ad extensions) มี 4 แบบ คือ
  • สถานที่ (Location) - ขยายโฆษณาของฉันด้วยข้อมูลสถานที่ตั้ง
  • ลิงค์เว็บไซต์ (Sitelinks) - ขยายโฆษณาของฉันด้วยการเชื่อมโยงไปยังส่วนของเว็บไซต์ของฉัน
  • โทรศัพท์ (Call) - ขยายโฆษณาของฉันกับหมายเลขโทรศัพท์
  • สังคม (Social) - เพิ่มความเกี่ยวข้องทางสังคมของโฆษณาของฉันโดยการเชื่อมโยงพวกเขากับ Google+ เพจของฉัน

    การกำหนด Keyword

 9. จากนั้นกดปุ่ม "Save and Continue"
 10. จะปรากฏหน้าของส่วนการสร้างกลุ่มโฆษณา
   
   

  การกำหนด Keyword

 11. ใส่ชื่อกลุ่มของโฆษณา (Ad group name)
 12. ใส่หัวข้อโฆษณา(Headline) รายละเอียดบรรทัดที่1และ 2 (Description line 1, Description line 2) พร้อมทั้งใส่ Display URL ซึ่ง URL ที่ใส่ไปจะปรากฏในช่อง Destination URL ด้วย โดยสามารถดูผลลัพธ์จากการใส่ข้อมูลได้จาก Ad preview
 13. เลือกรายการคำหลัก (Keywords) ที่เหมาะสมกับแคมเปญของคุณ จะช่วยให้แสดงโฆษณากับลูกค้าที่ทำการค้นหาบางคำ ซึ่งสามารถเลือกจากในกรอบสี่เหลี่ยมด้านข้างที่มีมาให้ หรือพิมพ์ลงไปด้วยตนเอง(ตามช่องสี่เหลี่ยมสีแดง ดังภาพ)
   
   

  การกำหนด Keyword

 14. การใส่ตำแหน่ง (Placements) ถ้าต้องการจัดการตำแหน่งของการแสดงโฆษณาก็สามารถใส่ข้อมูลลงไปด้วยตนเอง หรือจะค้นหาจากช่องค้นหาทางด้านขวามือก็ได้
   
   

  การกำหนด Keyword

 15. กดปุ่ม " Save and Continue to Billing " เพื่อไปตั้งค่าข้อมูลการชำระเงิน
 16. เลือกประเทศ ในการตั้งค่าบัญชี แล้วกดปุ่ม " Continue"
   
   

  การกำหนด Keyword

 17. จากนั้นตั้งค่าบัญชี ในส่วนของให้รายละเอียดการเรียกเก็บเงิน จากนั้นกดปุ่ม "Continue"
   
   

  การกำหนด Keyword