การใช้งาน Map แบบ Offline

แก้ไขล่าสุด: 16.03.2016 : 03:39  โดย: Sasina

หากคุณกำลังจะไปในที่ที่อินเทอร์เน็ตช้า ข้อมูลเครือข่ายมือถือมีราคาแพง หรือไม่สามารถออนไลน์ได้ คุณสามารถบันทึกพื้นที่ไปยังอุปกรณ์และใช้งานเมื่อออฟไลน์ โดยดำเนินการดังนี้
 
  1. เปิดแอป Google Maps maps
  2. ตรวจสอบว่าคุณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่และลงชื่อเข้าใช้ Google Maps
  3. ค้นหาสถานที่ เช่น สวนหลวงร. 9
  4. ที่ด้านล่างสุด ให้แตะแถบที่มีชื่อเดียวกับสถานที่ที่คุณค้นหา
  5. เลือกดาวน์โหลด
 
เคล็ดลับ: ขนาดที่ใหญ่ที่สุดของแผนที่ออฟไลน์คือ 50 กม. x 50 กม. หากบันทึกพื้นที่ที่ใหญ่กว่านั้น ระบบจะขอให้คุณซูมเข้าเพื่อลดขนาดของพื้นที่
หมายเหตุ: คุณไม่สามารถใช้การดาวน์โหลดออฟไลน์ได้ในบางภูมิภาค เนื่องจากข้อจำกัดด้านสัญญา การสนับสนุนภาษา รูปแบบที่อยู่ หรือสาเหตุอื่นๆ