How to save attachment directly into Google Drive

Updated: 16.03.2016 : 03:29  By: Sasina

การจัดเก็บไฟล์เเนบที่มาในอีเมล์นั้นเราสามารถที่จะเพิ่มไฟล์เหล่านั้นไปยัง Google Drive ได้เลย โดยที่ไม่ต้องทำการดาวโหลดจากอีเมล์ลงบนเครื่องแล้วค่อยทำการอัพไฟล์ขึ้นไปบน Google Drive เลย วิธีนี้ทำงานร่วมกันกับ Gmail Attachments to Drive ซึ่งสามารถดาวโหลดเพื่อติดตั้งแอปพลิเคชั่นนี้ได้ โดยการเข้าไปดาวโหลดที่ Web store ข้อดีของการจัดเก็บไฟล์แนบที่มาในอีเมล์นั้นคือเราไม่ต้องไปเสียเวลาดาวโหลดไฟล์นั้นเลย เพราะมันสามารถที่จะจัดเก็บให้เราใน Google Drive และแยกเป็นประเภทเอกสารและรูปภาพให้เราด้วย ซึ่งวิธีการใช้งาน Gmail Attachments to Drive ก็มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
 
วิธีการติดตั้ง Gmail Attachments to Drive (ต้องใช้ Web Browser เป็น Chrome เท่านั้น)
 
 1. เข้าไปที่ Web Store แล้วพิมพ์คำค้นหาเป็น “Gmail Attachments to Drive
   

  Google Apps Business

 2. จากนั้นจะเจอตัวแอปพลิเคชั่น “Gmail Attachments to Drive” จากนั้นก็กด “Add to chrome” เพื่อติดตั้งแอปพลิเคชั่นลงบน Chrome
   

  Google Apps Business

 3. จากนั้นก็กด “Add” เพื่อเพิ่มแอปพลิเคชั่น
   

  Google Apps Business

 4. เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วก็จะได้ดังรูป
   

  Google Apps Business

 
วิธีการใช้งาน Gmail Attachments to Drive

Google Apps Business

 1. คลิกเข้าไปที่ icon “Gmail Attachments to Drive
   

  Google Apps Business

 2. จะแสดงหน้าต่างให้เรา Login ด้วย Username และ Password ของ Google Apps Business โดยการคลิกเลือกที่ “Sign up with Google”
   

  Google Apps Business

 3. เลือก “Sign in with Google” เพื่อจะทำการ Login เข้าใช้ “Gmail Attachments to Drive” ด้วย Account ของ Google Apps Business
   

  Google Apps Business

 4. หลังจากที่ Login เรียบร้อยแล้วจะได้หน้าต่างดังรูป ให้เราเลือกที่ “Attachments” เพื่อดูรายการที่ทำการดึงไฟล์ไปเก็บที่ Google Drive
   

  Google Apps Business

 5. ให้กลับมาดูที่หน้า Google Mail ที่เราทำการ Login ไว้จะเห็นว่ามีไฟล์แนบถูกส่งเข้ามาในอีเมล์ของเรา
   

  Google Apps Business

 6. ให้กลับมาดูที่ “Gmail Attachments to Drive” ที่เราได้ทำการ Login ไว้ จะเห็นว่ามีสัญลักษณ์ในหมายเลข 1 คือถูกดึงไปเก็บไว้บน Google Drive เรียบร้อยแล้ว และที่หมายเลข 2 คือกำลังดำเนินการดึงมาเก็บที่ Google Drive ซึ่งถ้าไฟล์มีขนาดใหญ่ก็ต้องใช้เวลารอสักครู่
   

  Google Apps Business

 7. จะเห็นว่าไฟล์ที่มีการดึงไปเก็บที่ Google Drive เรียบร้อยแล้วจะปรากฏสัญลักษณ์ดังรูป
   

  Google Apps Business

 8. จากนั้นให้มาดูที่ Google Drive ของเราจะเจอ Folder ที่ถูกสร้างขึ้นมาชื่อ “Attachments”

 9. เมื่อคลิกเข้าไปจะเห็นว่าแบ่ง Folder ออกเป็น 2 ประเภทคือ Documents และ Photo
   

  Google Apps Business

 10. เข้าไปดูที่ Folder Douments จะเห็นว่ามีไฟล์งานถูกดึงเข้ามาเก็บเรียบร้อยแล้ว
   

  Google Apps Business

 11. และเข้าไปดูที่ Folder Photo ก็จะเห็นเป็นไฟล์รูปถูกดึงเข้ามาด้วยเช่นกัน
   

  Google Apps Business