How to custom the background with an image in Google Mail

Updated: 16.03.2016 : 03:33  By: Sasina

ในหน้าต่างของ Google mail สามารถที่จะทำการเปลี่ยน theme ได้ ซึ่งก็มีทั้ง theme ที่เป็นของ Google หรือเราสามารถเพิ่มรูปภาพจากเครื่องของเรา ไฟล์งาน หรือรูปภาพที่อยู่บนอีเมล์ของเราก็ได้เช่นกัน ซึ่งก็มีวิธีการตั้งค่าการใช้งาน theme โดยใช้รูปภาพจากอีเมล์ของเราดังต่อไปนี้
 1. Log in เข้าสู่ Google Apps Business ด้วย Username และ Password
 2. เืลือกที่ รูปฟันเฟือง > “Themes”

  Google Apps Business

 3. เลื่อนหาในส่วนของ Custom Themes จากนั้นเลือก “Change your background image”

  Google Apps Business

 4. จะแสดง Pop up ให้เลือกรูปภาพ โดยที่
  • Featured คือ theme ที่มีของ Google
  • My photos คือเลือกจากรูปที่มีอยู่ในไฟล์แนบของเรา
  • Photos from phone คือการเลือกรูปจากมือถือของเรา
  • Upload photos คือการเลือกภาพที่มีอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา
  • Paste a URL คือการเอาลิงค์ของรูปภาพมาแปะ
  • Recently selected คือการเลือกจาก Theme ที่เราเคยใช้มาแล้ว ซึ่งนี้ที่นี้เราจะทำโดยการเลือกจาก “My photos” จากนั้นก็เลือกที่ “Photo from posts” เพื่อเลือกรูปที่มีอยู่ในอีเมล์ของเราที่เป็นไฟล์แนบ

  Google Apps Business

 5. หลังจากที่คลิกเข้ามาแล้วก็เลือกรูปที่เราต้องการ

  Google Apps Business

 6. จากนั้นก็จะเปลี่ยน Background ให้เป็นรูปที่เราเลือก ก็จะได้ดังรูป

  Google Apps Business