Add Font for Google Drive

Updated: 18.03.2016 : 03:41  By: Sasina

ปัจจุบันการทำงานแบบ Cloud กำลังเป็นที่สนใจ โดยเฉพาะบริการด้านเอกสารออนไลน์ Google Docs หรือ Google Drive  แต่มีข้อจำกัดตรงที่การทำงานบน Google Docs นั้นไม่รองรับการจัดรูปแบบและการใช้งานกับบางแบบอักษร  ซึ่งหากผู้ใช้มีความต้องการ การใช้งานแบบอักษรนอกเหนือจากที่ Google Drive มีแล้วนั้น ผู้ใช้ ต้องทำการเพิ่มแบบอักษรเข้าไปด้วยตนเอง  โดยมีวิธีและขั้นตอนง่ายๆ  ดังต่อไปนี้
 1. ลงชื่อเข้าใช้ Google Apps Business ให้เรียบร้อย
 2. สร้างเอกสาร Google Drive ขึ้นมา

  Google Drive

 3. เลือกเมนูแบบอักษร ตามภาพ จากนั้นเลือก “ Add fonts “ เพื่อเพิ่มแบบอักษรใหม่

  Google Drive

 4. pop up แสดงขึ้นมาเพื่อให้เลือกแบบอักษร

  Google Drive

 5. เลือกแบบอักษรที่ต้องการ โดยกดที่แบบอักษรนั้นหนึ่งครั้งแล้ว แบบอักษรนั้นจะกลายเป็นสีน้ำเงินพร้อมกับมี “เครื่องหมายถูก” ด้านหน้าแบบอักษรที่เลือกด้วย ซึ่งแบบอักษรที่เลือกนั้นจะไปแสดงที่แถบ “My Fonts” ด้านขวามือด้วย

  Google Drive

 6. เมื่อเลือกเสร็จเรียบร้อบแล้วให้กดปุ่ม “OK” เพื่อยืนยันแบบอักษรที่เลือก
 7. จากนั้น Fonts ที่เลือก จะแสดงในเมนูแบบอักษร สามารถใช้งานได้ตามปกติ

  Google Drive