ข้อมูลองค์กรไม่รั่วไหล ด้วย Google Apps for Work

แก้ไขล่าสุด: 11.05.2016 : 01:34  โดย: Varanyu

เมื่อปีที่ผ่านมา Google Apps for Work ได้เปิดตัวฟังก์ชั่น Data Loss Protection หรือ DLP สำหรับ Gmail (Gmail DLP) เป็นบริการสำหรับองค์กรที่ใช้ Google Apps Unlimited ซึ่ง DLP เป็นฟิลเตอร์สำหรับป้องกันพนักงานส่งข้อมูลออกจากองค์กร ตอนนี้ DLP เพิ่มความสามารถขึ้นหลายอย่างเพื่อให้ควบคุมข้อมูลได้มากขึ้น ฟีเจอร์สำคัญคือการทำ OCR ภาพก่อนส่งข้อมูลออก ทำให้การส่งภาพแนบไปกับอีเมลก็สามารถตรวจสอบได้

นอกจากการทำ OCR แล้ว DLP รุ่นใหม่ยังมีกฎที่ตั้งไว้ล่วงหน้าสำหรับข้อมูลที่มีการควบคุมทั่วไป เช่น ข้อมูลระดับตัวตน (personally identifiable information - PII), หรือข้อมูลสุขภาพ และยังตั้งระดับความเสี่ยงได้ เช่น การส่งข้อมูลบัตรเครดิตจำนวนมากๆ ให้กำหนดว่ามีความผิดปกติ เป็นต้น

อย่างไรก็ตามลูกค้า Google Apps for Work ที่จะใช้บริการ ต้องเป็นลูกค้า Google Apps for Work Unlimited เท่านั้น 

บริษัท ดีมีเตอร์ ไอซีที จำกัด หนึ่งในผู้ให้บริการ Google Apps for Work ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย