แชร์ Contact Delegation

แก้ไขล่าสุด: 17.03.2016 : 09:57  โดย: Sasina

                 Contact Delegation คือการที่เรามีรายชื่อผู้ที่ต้องการติดต่ออยู่แล้วในบัญชี Email  และเราต้องการจะเเชร์รายชื่อเหล่านี้ให้ับุคคลที่ต้องการใช้เพื่อติดต่อ เราสามารถทำการ Contact Delegation จากบัญชีของเราให้กับบุคคลที่เราต้องการที่จะให้รายชื่อเหล่านี้ ซึ่งมีวิธีการดังต่อไปนี้

  1. Login เข้าบัญชี Google Mail ของเราด้วย Username และ Password
  2. เลือกเมนู "Contacts" ซึ่งจะมีรายชื่อทีมีอยู่ในบัญชีของเราอยู่แล้ว

แชร์ Contact Delegation

  1. จากนั้นเลือก "More" > "Manage delegation settings"

แชร์ Contact Delegation

  1. ต่อไปก็จะแสดง Wndow Pop Up ขึ้นมาแสดงจำนวนรายการ Contact ที่เราต้องการแชร์โดยที่
  • 1 คือลิงค์ที่เราสามารถที่จะ copy แล้วเอาไปแปะให้คนอื่นได้
  • 2 คือ สามารถพิมพ์รายชื่อหรือ Email รายชื่อที่เราต้องการแชร์ Contact ไปให้

แชร์ Contact Delegation

  1. ซึ่งจะแสดงสถานะของเราที่บอกว่า เราเป็นเจ้าของเอกสาร และ่ความสามารถในการเข้าถึงบัญชีรายชื่อของคนที่เราต้องการ แชร์นั้นจะสามารถแก้ไขบัญชีรายชื่อนั้นๆได้ จากนั้นก็กดปุ่ม “Done” เพื่อแชร์บัญชีรายชื่อ

แชร์ Contact Delegation

  1. ผลที่แสดงในหน้าจอของคนที่เราแชร์ไปให้

แชร์ Contact Delegation