การเปิด Gmail และกล่องจดหมายของคุณบน Android

แก้ไขล่าสุด: 06.09.2016 : 01:41  โดย: Chalisa

เปิด Gmail

หลังจากดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น Gmail เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คุณแตะไอคอน    (Gmail) บนหน้าจอหลักหรือหน้าจอแอปทั้งหมด สามารถดาวน์โหลดได้ที่ Google Play

ในครั้งแรกที่คุณเปิด Gmail โปรแกรมจะแสดงรายการสนทนาล่าสุดซึ่งคุณสามารถเลื่อนดูรายการได้ โดยการสนทนาที่ใหม่กว่านั้นจะปรากฏอยู่บนสุด การสนทนาทั้งหมดจะแสดงในส่วนของกล่องจดหมาย ยกเว้น คุณจะลบทิ้ง เก็บ หรือกรองการสนทนา

   เปิด Gmailเปิด Gmailเปิด Gmail

ในการสนทนาที่มีข้อความใหม่นั้นจะแสดงบรรทัดส่วนของหัวเรื่องเป็นตัวหนา เมื่อต้องการอ่านข้อความในการสนทนาใด ให้แตะที่การสนทนานั้น

สลับบัญชี

Gmail แสดงการสนทนา ข้อความ และการตั้งค่าบัญชีอีเมลคราวละบัญชี หากมีบัญชีมากกว่าหนึ่ง คุณสามารถสลับบัญชีได้

1.  เปิดแอปพลิเคชัน Gmail  

2.  ส่วนหน้าจอทางด้านซ้ายบน ให้แตะเมนู   

3.  บนเมนูที่แสดง ซึ่งคุณจะมองเห็นวงกลมต่างๆ ที่แสดงถึงบัญชีอื่นของคุณ เพียงแตะวงกลมสำหรับบัญชีที่คุณต้องการสลับ เพียงเท่านั้นบัญชีของ Gmail ก็จะสลับเป็นอีเมลอีกบัญชี

หากต้องการเพิ่มบัญชีอื่น ให้เปิดแอปพลิเคชัน การตั้งค่า (Settings) บนโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต จากนั้นค้นหา ส่วนบัญชี (Accounts) และ สามารถดำเนินการเพิ่มบัญชี Google ของคุณได้เลย