ดีมีเตอร์ ไอซีที ได้คะแนนเต็ม 100! จากการประเมินของบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี

แก้ไขล่าสุด: 02.11.2016 : 01:50  โดย: Phannakorn

เนื่องจาก กลุ่มบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี ได้ดำเนินการตามนโยบายคุณภาพ ISO 9001 โดยส่วนจัดซื้อจะต้องดำเนินการประเมินผู้ขายรายปี ซึ่งได้กำหนดระยะเวลาการประเมินในช่วงเดือน มกราคม - มิถุนายน 2559 โดยมีหลักเกณฑ์ในการประเมิณดังนี้

                          1. คุณภาพสินค้า       ได้  40 คะแนน

                          2. การส่งมอบ           ได้  30 คะแนน

                          3. ราคาของสินค้า      ได้  30 คะแนน

          ทาง ดีมีเตอร์ ไอซีที ขอขอบคุณทุกเสียงตอบรับนะคะ และสัญญาว่าาจะนำทุกๆคำติชมไปปรับปรุงให้บริการดียิ่งๆขึ้นไปค่ะ :)

 

 

เอกสารอ้างอิง