การสร้าง Google Slides ใน Google Drive

แก้ไขล่าสุด: 18.03.2016 : 02:36  โดย: Sasina

Google Apps for Work มีฟังชันก์มากมายที่ช่วยในการทำงาน ให้สะดวกมากขึ้น และหนึ่งในนั้นคือ Google Slides ซึ่งช่วยในการนำเสนอ และยังสามารถแชร์ให้บุคคลอื่น ดูหรือแก้ไขได้ โดยมีขั้นตอนการสร้างดังนี้
1.หลังจากที่ได้ทำการสมัคร Google Apps for work เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้สามารถใช้งาน Google Slides ได้ทันที

Google Apps Business

2.กดปุ่ม + เพื่อสร้างงานสำเสนอใหม่

Google Apps Business

3.จะปรากฏหน้าต่างให้เลือก ธีม

Google Apps Business

4.หลังจากเลือกธีมได้แล้ว สามารถเปลี่ยนชื่องาน เพิ่มชื่องานหนัก เพิ่มชื่องานรองได้

Google Apps Business

5.ตัวอย่างการสร้างงาน Google Slide

Google Apps Business

6.เมื่อสร้างงานนำเสนอเสร็จแล้วตกลงนำเสนอให้กดไปที่ "ดูสไลด์งาน" 

Google Apps thai

7.ตัวอย่างงานนำเสนอ

Google Slide