การใช้งานรายชื่อ (Contacts) บน iOS

แก้ไขล่าสุด: 30.06.2016 : 12:29  โดย: Thitiporn

iOS 7+

1.เปิดโปรแกรม การตั้งค่า (Settings)

2.เลือกเมนู เมล รายชื่อ ปฏิทิน (Mail, Contacts, Calendars)

3.เลือก เพิ่มบัญชี (Add Account)

4.เลือกบัญชีเป็น Google

5.กรอกรายละเอียดบัญชี Google Apps

     a.ป้อนอีเมลของคุณ (Enter your email): ใส่ชื่อบัญชีอีเมลแบบเต็ม แล้วกดถัดไป (Next)
     b.รหัสผ่าน (Password): รหัสผ่านบัญชีอีเมล Google Apps แล้วกดถัดไป (Next)

6.เช็คให้แน่ใจว่ารายชื่อ (Contacts) ได้เปิดการซิงค์ไว้

Sync contacts on iOS

7.คลิกที่ บันทึก (Save)

8.เปิดโปรแกรม รายชื่อ (Contacts) contact logo on iOS

9.กดที่ กลุ่ม (Groups) บริเวณมุมบนซ้าย 

10.ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ชื่อบัญชี Google Apps ที่เพิ่มไว้ถูกเลือก โดยมีเครื่องหมายถูกกำกับ

Sync contacts on iOS

11.กดปุ่ม Done