การเปลี่ยน URL ของ Sites

แก้ไขล่าสุด: 08.09.2016 : 02:06  โดย: Chalisa

ผู้ดูแลระบบ Google Apps สามารถเปลี่ยน URL สำหรับเว็บ Sites สาธารณะใน Google Sites ในกรณีที่ใช้ "example.com" เป็นโดเมนตัวอย่าง และ "yoursite" เป็นเว็บ Sites URL มาตรฐานสำหรับเว็บ Sites คือ http://sites.google.com/a/example.com/yoursite ซึ่งสามารถเปลี่ยนเป็น http://www.example.com ผ่านคอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google โดยมีวิธีดังนี้

1.  ลงชื่อเข้าใช้ Google Admin console

2.  เลือก Google Apps > Sites > การจับคู่ที่อยู่เว็บ

3.  เลือกเพิ่มที่อยู่เว็บใหม่

4.  ป้อนตำแหน่งของเว็บ Sites ที่ต้องการจับคู่ ("yoursite" ในตัวอย่างข้างต้น)

5.  ในฟิลด์ "ที่อยู่เว็บ" ให้ป้อนโดเมนย่อยที่ต้องการจับคู่ (www ในตัวอย่างด้านบน)

6.  เลือกเพิ่มการจับคู่ และดำเนินการตามคำแนะนำที่มีให้ ต้องเปลี่ยน CNAME แต่ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับผู้รับจดทะเบียนโดเมน จะเห็นคำแนะนำสำหรับการเปลี่ยน CNAME หลังจากเลือกเพิ่มการจับคู่

หมายเหตุ อาจต้องรอถึง 24 ชั่วโมงเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงของมีผล