การตั้งค่าระบบเมลบนระบบปฏิบัติการ Android

แก้ไขล่าสุด: 07.09.2016 : 12:11  โดย: Chalisa

ในการติดต่อสื่อสารระหว่าง หน่วยงาน หรือบุคคลากรภายในองค์กรนั้น นิยมติดต่อประสานงานผ่านทางระบบ google mail เพื่อที่จะดำเนินการรับหรือส่งข้อมูลหรือนัดหมายต่างๆ เนื่องจากระบบ google mail ได้มีการแจ้งเตือนให้ผู้ใช้ทราบฉะนั้นในการที่จะซิงค์ google mail เข้ากับอุปกรณ์สื่อสารอื่นๆ ก็จะทำให้เรามีความสะดวกรวดเร็วในการทำงานเพิ่มมากขึ้น

การติดตั้ง Gmail ของคุณทางโทรศัพท์ระบบปฏิบัติการ Android ตามขั้นตอนเหล่านี้


  1. ไปที่เมนู Settings และเลือก  Accounts & sync settings on your device.
  2. The Accounts & sync settings screen displays your current sync settings and a list of your current accounts.
  3. เลือก Add account.
  4. เลือก Google to add your Google Apps account
  5. เลือก Sign in when prompted for your Google Account.
  6. กรอก Email address และ Password
  7. เลือกบริการที่ต้องการ Sync