กำหนดสิทธิ์รับ-ส่งอีเมล์ภายในองค์กร

แก้ไขล่าสุด: 12.02.2016 : 05:07  โดย: Sasina

 

 

การตั้งค่าให้เมล์นั้นสามารถ ส่งออกและรับได้เฉพาะโดเมนในองค์กร การตั้งค่าให้เมล์ส่งได้และรับได้ภายในองค์กรสามารถตั้งค่าได้ที่ Admins ได้เท่านั้น โดยจะเป็นเป็นผู้กำหนดสิทธิ์ให้เมล์นั้น ส่งได้เฉพาะโดเมนภายในองค์กร และรับได้เฉพาะโดเมนภายในองค์กร ไม่สามารถรับและส่งเมล์ไปยังภายนอกองค์กรได้
ประโยชน์ ในการตั้งค่านี้เพื่อ ให้ข้อมูลมีความลับเป็นที่สุด ข้อมูลไม่รั่วไหล ไม่มีการส่งข้อมูลไปยังนอกโดเมนได้ เช่น กลุ่มของเด็กฝึกงาน โดย Admins ตั้งค่าที่กลุ่มของเด็กฝึกงาน ซึ่งในระบบ Google Apps Business สามารถตั้งค่านี้ได้