การใช้ Quick Links กับอีเมล์ที่หาบ่อยๆ

แก้ไขล่าสุด: 16.03.2016 : 02:36  โดย: Sasina

หาคุณต้องหาอีเมล์ที่อยู่ใน Inbox บ่อยๆ ด้วยการกรอง email address แล้วกดปุ่มค้นหา เรามีทิบในการค้นหาอีเมล์ที่ต้องติดต่อด้วยบ่อยๆ ด้วยการกดแค่ลิ้งค์เดียว
  1. คลิกที่ Settings


     
  2. เลือก Tab Labs, enable the Quick Links lab
  3. คลิกปุ่ม Save Changes

ขั้นตอนสุดท้าย เปลี่ยนลิ้งที่ค้นหาให้เป็นคำที่เราต้องการ เข้าใจได้ง่าย

  1. คลิก Add Quick Link
  2. ลบข้อความออก
  3. พิมพ์ข้อควาามที่ต้องการเพื่อให้เข้าใจง่าย และกดปุ่ม OK
  4. ลิ้งค์ใหม่จะปรากฎที่ด้านซ้ายมือ

 สามารถลบ Ouick Links ได้แค่คลิกที่กากบาท