การเพิ่มบัญชีผู้ใช้ในระบบ Android

แก้ไขล่าสุด: 05.09.2016 : 05:26  โดย: Chalisa

การเพิ่มบัญชีผู้ใช้ใน Samasung เป็นการเพิ่มเมล์โทรศัพท์เคลื่อนที่ใช้ยี่ห้อ Samsung โดยข้อมูลทั้งหมดจะซิงค์เข้าโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น Drive Calendar Mail ต่างๆ ก็จะมีข้อมูลทั้งหมดในโทรศัพท์ของคุณ โดยมีวิธีการตั้งค่าดังนี้
 1. ไปยัง App Settings ดังรูป

  Google Apps Business


 2. จากนั้นเลือก Add Account

  Google Apps Business


 3. หลักจากนั้นเลือก Google เพราะคุณจะเข้าระบบของ Google Apps Business

  Google Apps Business


 4. เมื่อมี Account Google Apps Business แล้ว ให้ดำเนินการเลือก "Exising"

  Google Apps Business


 5. จากนั้นให้ดำเนินการกรอกชื่อที่อยู่ Mail และ Password ของคุณ แล้วเลือกถัดไป หรือปุ่มสามเหลี่ยมในรูปด้านล่าง

  Google Apps Business


 6. ในรูปด้านล่างนี้เป็นการแสดงสถานะ ระบบกำลังทำการซิงค์ข้อมูล

  Google Apps Business


 7. สามารถตรวจสอบอีเมลของคุณได้ โดยไปหน้า Account จะแสดงเมลของคุณอยู่ ถือว่าดำเนินการเพิ่มบัญชีผู้ใช้เรียบร้อยแล้ว

  Google Apps Business