การสร้าง Google Sheets

แก้ไขล่าสุด: 29.04.2016 : 05:18  โดย: nongnooch

Google Sheets เป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันของGoogle Apps for Work ที่มีคุณสมบัติเหมือนกับโปรแกรม Excel ของ Microsoft ซึ่งจะทำงานบน Google Drive ในรูปแบบออนไลน์ และสามารถที่จะนำไฟล์ของ Excel ที่ทำบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ อัพโหลดลงบน Google Drive ได้อีกด้วย
วิธีการสร้าง Google Sheets
1. ไปที่ NEW แล้วเลือก Google Sheets

 Google Apps Business

2. หน้าของ Google Sheets

 Google Apps Business