การตั้งค่าตรวจเช็คการอ่านอีเมล (Email Read Receipts)

แก้ไขล่าสุด: 31.08.2017 : 04:51  โดย: amaret

การตั้งค่าตรวจเช็คการอ่านอีเมล (Email Read Receipts)

เป็นการตั้งค่าเพื่อที่จะต้องการทราบถึงว่าอีเมลที่ส่งไปมีผู้รับได้อ่านแล้วกี่คน จากจำนวนที่ส่งไปทั้งหมด

วิธีการการตั้งค่าดังนี้

 1. Sign in เข้าสู่บัญชีที่เป็น Admin โดยพิมพ์ Url : admin.google.com แล้วใส่ UserName and Password ของบัญชีเพื่อทำการเข้าสู่ระบบ

 2. จะแสดงหน้าดังภาพด้านล่าง ให้ คลิกที่  แอพลิเคชั่น (Apps) ตามภาพ

 3. เมื่อเข้าสู่หน้า Apps แล้วให้คลิกที่เมนู G Suite  ตามภาพ

 4. จากนั้นให้คลิกเลือกที่เมนู Gmail (อีเมล) ตามภาพ

 5. คลิกที่เมนู User Settings (ตั้งค่าผู้ใช้งาน) เพื่อเข้าไปตั้งค่าการใช้งานระบบอีเมลของโดเมนทั้งหมด

 6. เมื่อเข้าสู่หน้าการตั้งค่าระบบอีเมลให้เลื่อนเมาท์ลงมาที่เมนู End User Settings > Email Read Receipts  ตามภาพ และตั้งค่าการอ่านอีเมลย่อยๆ ดังนี้
  1. ไม่อนุญาตให้ส่งผลอีเมลกลับมาแจ้งเตือนเมื่อมีคนอ่านอีเมลแล้ว
  2. อนุญาตให้ส่งผลอีเมลกลับมาแจ้งเตือนเมื่อมีคนอ่านอีเมลแล้ว แต่เฉพาะภายในโดเมนเดียวกันเท่านั้นและสามารถระบุเฉพาะเจาะจงเป็นชื่ออีเมลได้ โดยใส่ชื่ออีเมลตรงช่องว่าด้านล่างข้อที่ 2 และสามารถเลือกได้ว่าจะให้มี pop up ขึ้นแจ้งไหมเวลาอ่านเสร็จแล้วถ้าเลือกก็ ติกเครื่องหมายถูก ถ้าไม่เลือกก็เอาเครื่องหมายถูกออก
  3. อนุญาตให้ส่งผลอีเมลกลับมาแจ้งเตือนเมื่อมีคนอ่านอีเมลแล้ว ทั้งภายในและภายนอกโดเมน (ทุกอีเมล)
  4. ให้ทำการบันทึกข้อมูลที่ตั้งค่า โดยคลิกปุ่ม Save ตามภาพ

 7. การนำมาใช้งานเวลาส่งอีเมล ให้ทำการปฏิบัติขั้นตอนดังต่อไปนี้

 8. เมื่อมีการสร้างอีเมลใหม่ก่อนจะส่งให้ทำการกดเข้าไปตั้งค่าในอีเมลแต่ละฉบับที่ต้อง การให้แจ้งว่ามีคนอ่านแล้วหรือไม่ ทุกครั้งก่อนที่จะส่งให้ทำตามขั้นตอนดังนี้
  1. คลิกที่รูปสามเหลี่ยมเล็กๆ มุมขวาล่าง (ตามภาพที่แสดงจุดที่ 1)
  2. คลิกเลือกที่ Request read receipt (ตามรูปจุดที่ 2)
  3. สามารถ กดปุ่ม ส่ง ได้เลย

 9. อีเมลที่มีการเปิดใช้งานฟังค์ชั่นนี้แล้ว เมื่อส่งอีเมลสำเร็จแล้วจะปรากฏข้อความแถบสีเหลืองตามภาพ เพื่อบอกว่ารอการอ่านอีเมลนี้จากผู้รับคนไหนบ้าง

 10. ในส่วนของฝั่งผู้รับอีเมลเมื่อมีการเปิดอ่านอีเมลแล้ว ตอนที่จะปิดอีเมลออกไปนั้นจะมี Pop Up เด้งขึ้นมาแจ้งเตือนให้ทำการกด มีอยู่ 2 ปุ่ม คือ แจ้งให้ผู้ส่งรู้ว่าอ่านอีเมลฉบับนี้แล้ว และ ไม่ส่ง แต่ถ้ากดไม่ส่ง Pop up นี้จะเด้งแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีการเปิดอ่านและจะเด้งจนกว่าจะมีการกดปุ่มส่งแจ้งให้ผู้ส่งทราบว่าอ่านแล้ว

 11. เมื่อมีการตอบรับการอ่านมาที่ผู้ส่งจะได้รับข้อความบอกว่าอ่านแล้วกี่คน จากจำนวนทั้งหมดที่ส่งไป