การโอนสิทธิ์การเป็นเจ้าของเอกสาร

แก้ไขล่าสุด: 08.09.2016 : 11:12  โดย: Unchitta

ในฐานะผู้ดูแลระบบของ Google Apps คุณสามารถโอนสิทธิ์ความเป็นเจ้าของเอกสารทั้งหมดของผู้ใช้รายหนึ่งให้แก่ผู้ใช้อื่นในองค์กรของคุณได้ เอกสารที่เป็นของผู้ใช้ที่ถูกลบจะไม่สามารถโอนได้ แต่ถ้าผู้ใช้เพิ่งถูกลบภายในห้าวันก่อนหน้านี้ ผู้ดูแลระบบสามารถ คืนสถานะของบัญชีผู้ใช้ และโอนเอกสารได้

หลังจากที่โอนแล้ว เจ้าของเอกสารเดิมจะยังคงมีสิทธิ์แก้ไขเอกสารอยู่ ยกเว้นกรณีที่สิทธิ์การแก้ไขเอกสารของผู้ใช้ถูกลบออกไป ซึ่งวิธีการตั้งค่าการโอนสิทธิ์การเป็นเจ้าของไฟล์สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้

  1. ลงชื่อเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ดูแลระบบ หรือ admin.google.com
  2. จากนั้นเข้าสู่หน้าจอคอนโซลผู้ดูแลระบบ เลือกเมนู  แอปพลิเคชัน (Apps) ดังภาพ
  3. เข้าสู่หน้าต่าง Apps ให้เลือกที่ Google Apps
  4. เลือก ไดรฟ์ (Drive) เพื่อเข้าไปดำเนินการตั้งค่า สิทธิ์เจ้าของไฟล์
  5. ในหน้าการตั้งค่าสำหรับไดรฟ์เลือก โอนความเป็นเจ้าของ เพื่อโอนสิทธิ์ความเป็นเจ้าของเอกสารของผู้ใช้รายหนึ่งให้กับผู้อื่น (อาจดำเนินการก่อนในกรณีที่ต้องการลบผู้ใช้)
  6. จากนั้นเมนูส่วนขยายของ “โอนความเป็นเจ้าของ” จะปรากฎขึ้นมาทางด้านขวามือ ผู้ใช้ทำการกรอก ชื่อบัญชีอีเมล์ ของผู้ที่ต้องการโอนสิทธิ์ และชื่อบัญชีอีเมล์ของผู้รับโอนสิทธิ์
    จาก: ชื่อบัญชีอีเมล์ ของผู้ที่ต้องการโอนสิทธิ์
    ถึง: ชื่อบัญชีอีเมล์ของผู้รับโอนสิทธิ์

        7.จะมี pop up แจ้งเตือน เลือก ตกลง 
         **ไฟล์จะไปปรากฏอยู่ในไดรฟ์ของผู้รับโอนสิทธิ์