เพิ่มอีเมล์ใน Apple Mail บน MacBook

แก้ไขล่าสุด: 06.09.2016 : 11:15  โดย: Chalisa

การเพิ่มอีเมล์ใน Apple Mail เป็นการเพิ่มบัญชีผู้ใช้ Google apps Business ในโปรแกรม Mail ของ Apple บนคอมพิวเตอร์ของคุณ เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ในการติดต่อสื่อสารไม่ว่าเป็นข้อมูลขาเข้า และส่งออก  และเป็นช่องทางอีเมลอีกช่องทางหนึ่งทีสามารถประหยัดเวลาง่ายต่อการทำงานของคุณ ซึ่งมีวิธีการตั้งค่าดังต่อไปนี้

1.  คลิก "Launchpad" บน "desktop"


google apps business on mac book

2.  เปิดโปรแกรม "Mail"


google apps business on mac book

3.  คลิกที่ "Mail" เลือก "Add Account..."


google apps business on mac book

4.  คลิกเลือก "Google" จากนั้น คลิกปุ่ม "Continue"


5.  กรอกข้อมูลดังต่อไปนี้

Name คือ ชื่อที่ต้องการโชว์

E-mail Address คือ ที่อยู่อีเมลของคุณ

- Password คือ รหัสผ่าน

จากนั้น คลิก "Set Up"

google apps business on mac book

6. เลือก "Apps" ที่ต้องการใช้ระบบบน Apple จากนั้น คลิก "Done"


google apps business on mac book

7.  อีเมลที่ดำเนินการเพิ่มเข้าไปจะแสดงให้เห็นในแถบทางด้านข้าง เสร็จสิ้นการเพิ่มอีเมล์ใน Apple Mail บน MacBook


google apps business on mac book